Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:18 Förordning om ändring i förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman 2020-01-29
2020:17 Förordning om ändring i polisförordningen (2014:1104) 2020-01-29
2020:16 Lag om ändring i brottsbalken 2020-01-28
2020:15 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall 2020-01-28
2020:14 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet 2020-01-28
2020:13 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) 2020-01-28
2020:12 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 2020-01-28
2020:11 Förordning om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller 2020-01-27
2020:10 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen 2020-01-22
2020:9 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2020-01-22
2020:8 Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling 2020-01-21
2020:7 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 2020-01-21
2020:6 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2020-01-15
2020:5 Förordning om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse 2020-01-14
2020:4 Förordning om ändring i förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet 2020-01-14