Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:555 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen 2019-07-09
2019:554 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 2019-07-09
2019:553 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 2019-07-09
2019:552 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten 2019-07-09
2019:551 Förordning om statsbidrag för anställning av lärarassistenter 2019-07-09
2019:550 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta 2019-07-05
2019:549 Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder 2019-07-05
2019:548 Lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet 2019-07-05
2019:547 Lag om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott 2019-07-05
2019:546 Förordning om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat 2019-07-03
2019:545 Förordning om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden 2019-07-03
2019:544 Förordning om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser 2019-07-03
2019:543 Lag om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2019-07-03
2019:542 Lag om ändring i lagen (2018:1798) om ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2019-07-03
2019:541 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2019-07-03