Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Andra författningssamlingar

Här publiceras uppgifter om

  • vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har låtit ge ut en författningssamling
  • vilka myndigheter under regeringen som under året har låtit föra in författningar eller allmänna råd i en författningssamling som har getts ut av en annan myndighet
  • vilka centrala myndigheter under regeringen som under det senaste året har kungjort författningar på annat sätt än i en författningssamling eller som har publicerat allmänna råd
  • vilka författningssamlingar som Riksdagsförvaltningen och förvaltningsmyndigheter under riksdagen har gett ut under året
  • vilka myndigheter under riksdagen som under året har låtit föra in författningar i en författningssamling som har getts ut av en annan myndighet
  • att det finns en författningssamling för varje län.

Uppgifter som gäller tiden före den 1 april 2018 finns i tidigare utgivna bokband av Svensk författningssamling.