Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:625 Förordning om ändring i förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet 2024-07-16
2024:624 Förordning om ändring i förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen 2024-07-16
2024:623 Förordning om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten 2024-07-16
2024:622 Förordning om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion 2024-07-16
2024:621 Förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk 2024-07-16
2024:620 Förordning om ikraftträdande av lagen (2023:668) om ändring i konkurslagen (1987:672) 2024-07-09
2024:619 Förordning om ikraftträdande av lagen (2023:666) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) 2024-07-09
2024:618 Förordning om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359) 2024-07-09
2024:617 Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:536) om ändring i socialförsäkringsbalken 2024-07-09
2024:616 Förordning om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall 2024-07-09
2024:615 Förordning om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse 2024-07-09
2024:614 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2024-07-09
2024:613 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta 2024-07-02
2024:612 Förordning om ändring i förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd 2024-07-02
2024:611 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet 2024-07-02

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404