Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Riksdagsförvaltningen och förvaltningsmyndigheter under riksdagen som gett ut en författningssamling 2018

Utgivande myndighet, författningssamlingens benämning

  • Riksdagsförvaltningen, Riksdagsförvaltningens författningssamling (RFS)
  • Riksbanken, Riksbankens författningssam­ling (RBFS)