Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:1303 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 2019-12-23
2019:1302 Förordning om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande 2019-12-23
2019:1301 Förordning om ändring i förordningen (2015:152) med instruktion för Svenska institutet 2019-12-23
2019:1300 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) 2019-12-23
2019:1299 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) 2019-12-23
2019:1298 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799) 2019-12-23
2019:1297 Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter 2019-12-23
2019:1296 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 2019-12-23
2019:1295 Förordning om ändring i förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar 2019-12-23
2019:1294 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2019-12-23
2019:1293 Förordning om ränta på körkortslån för 2020 2019-12-23
2019:1292 Lag om ändring i lagen (2019:169) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen 2019-12-23
2019:1291 Lag om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen 2019-12-23
2019:1290 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) 2019-12-23
2019:1289 Förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk 2019-12-23

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404