Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av förordningen (2018:2069) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404