Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19