Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)