Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet