Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter