Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning