Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster