Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Centrala myndigheter under regeringen som kungjort författningar på något annat sätt än i en författningssamling eller som publicerat allmänna råd 2018

  • Försäkringskassan
  • Riksarkivet
  • Skatteverket
  • Socialstyrelsen
  • Trafikverket